Ryhmät

Uppo-Nallet

Alle 3-vuotiaiden musiikki- ja leikkiryhmä

Soittimet0-3 vuotiaiden musiikkiryhmä laulaa ja soittaa noin 45 minuuttia, klo 10:15 alkaen. Muskaritunnit aloitetaan tutulla tervetulolaululla, jossa kaikki lapset ja heidän vanhempansa lauletaan tervetulleiksi tunnille ja tunnit loppuvat loppulauluun. Lauluihin kuuluu sekä vanhoja klassikoita että uudempia lauluja, joita vanhemmat eivät itse laulaneet omassa lapsuudessaan. Lauluvalinnoilla seurataan vuodenaikojen vaihtumista ja suomalaisia juhlapyhiä ja perinteitä. Muskariin kuuluu myös soittotuokio, jolloin lapset saavat valita suosikki rytmisoittimensa soitinarkusta ja lorutuokio.

Katso, mitä Suomi-koulussa lauletaan Laulut-sivulta.

palleromuskari3 12771859_10153934907787145_4428170031121156717_o

Yli 3-vuotiaiden ryhmät

Yli 3-vuotiaiden ryhmissä opetus noudattaa opetushallituksen laatimaa Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositusta.

Koulupäivä rakentuu kahdesta 45 minuutin tunnista.  Vanhemmat tuovat lapsensa yli 3-vuotiaiden ryhmiin klo 10.15 koulun aulaan.

Klo 10.15 – 11.00 ensimmäinen tunti

Klo 11.00 – 11.15 välitunti/kahvitauko

Klo 11.15 – 12.00 toinen tunti

3-5 -vuotiaiden ryhmät

3-5 vuotiaiden ryhmien tarkoituksena on oppia suomenkieltä iällisesti sopivien laulujen, lorujen, tarinoiden ja yhdessä tekemisen kautta. Opetus tukee suomenkielen lisäksi myös Suomen tapojen ja kulttuurin tuntemusta (esimerkiksi joulujuhla, juhannus jne). Tunnin aikana käydään temaattisesti läpi sanavarastoa esim. ruumiinosat ja lauletaan/luetaan aiheeseen sopivia lauluja/tarinoita (esim ”Kärpänen istui polvelle”) sekä piirretään tai askarellaan aiheeseen liittyen.

12792215_10153934907747145_7393587713569434681_o paasiainen2016

Yli 6-vuotiaiden ryhmä

Yli 6-vuotiaiden ryhmän tavoitteena on luoda mukavia yhdessäolotilanteita suomenkielellä ja näin luoda halu oppia ja ylläpitää suomenkieltä. Opiskelu tapahtuu luovan toiminnan ja projektien ymparillä, laulamalla, pelaamalla, leikkimällä, kirjoja lukemalla, keskustelemalla, askartelemalla, nukketeatteria esittämällä jne. Tuntien aiheet valitaan lasten kokemusympäristöstä, mm. vuodenajat, matkustaminen, eläimet, harrastukset, työ, koti, vaatteet, ruoka, lähisukulaiset (äiti, isä, sisko, veli, isovanhemmat), lemmikkieläimet, kasvit ja eläimet.

12473556_10153981073397145_2977656902743086465_o (1) 921379_10153902973462145_6403248328569135223_o

Töpöhännät

3-4-vuotiaiden ryhmä 

Ryhmän päätavoitteena on luoda ystävällinen oppimisilmapiiri, jossa rohkaistaan lasten suomen kielen kehitystä ja Suomen kulttuurin tuntemusta. Suomen kielen oppiminen toteutetaan aktiivisten leikkien, lorujen, pelien ja tehtävien ohella, erilaiset kielelliset lähtökohdat huomioon ottaen.

Aloitamme tervetulolaululla ja piirituokiolla, jonka aikana pidämme kuulumiskierroksen. Kaikki lapset saavat tuoda jonkun esineen tai asian näytettäväksi edellisen kerran tunnin aiheeseen liittyen, mikä kannustaa osallistumiseen ja auttaa oppien kertaamisessa. Tunneilla luemme myös tarinan tunnin teemaan liittyen. Pyrimme myös keskustelemaan ryhmänä, laajentaen suomenkielistä sanastoa jo englanniksi opituista asioista.

Muumit

5-6-vuotiaiden ryhmä 

Ryhmän päätavoitteena on puhekielen rohkaisu luomalla mukavia yhdessäolon hetkiä, joissa suomen kieli on esillä. Ryhmä aloittaa syksyllä 2020 myös aakkosten opettelun Apilatien Aapisen johdolla. Opetus tukee suomen kielen lisäksi myös Suomen tapojen ja kulttuurin tuntemusta (esimerkiksi joulujuhla, juhannus jne). Näin haluamme vahvistaa lapsen halua oppia ja oivaltaa kaksikielisyyden rikkauden sekä ylläpitää ja kehittää suomen kielen taitoa. Ensimmainen tunti keskittyy Apilatien Aapisen ja lukutaidon harjoittelemiseen.

Tatut ja Patut

Yli 7-vuotiaiden ryhmä 

Yli 6-vuotiaiden ryhmän tavoitteena on puhekielen rohkaisu ja kehittäminen sekä sanavaraston laajentaminen. Lisäksi pyrimme kehittämään oppilaiden luku- ja kirjoitustaitoa Kielikarhu 2 oppikirjan johdolla. Haluamme myös ylläpitää yksikielisten lasten suomen kielen taitoa.

Ensimmäinen koulutunti keskittyy lukemisen opetteluun Kielikarhu 2 oppikirjan avulla, joka on tarkoitettu suomea toisena kielenä opiskeleville. Ensimmainen tunti keskittyy Kielikarhu 2 opiskeluun. Opiskelu tapahtuu myös luovan toiminnan ja projektien ympärillä, laulamalla, pelaamalla, leikkimällä, kirjoja lukemalla, keskustelemalla, askartelemalla, nukketeatteria esittämällä jne.

Yli 8-vuotiaat (alkeet)

Oppimateriaalina toimii Paavilainen ja Mänty (2017), Hauska tavata – Opin suomea. Suomen kustannusyhdistys ry (Ilmainen pdf dokumentti netistä.) Opetuskielenä toimii englannin ja suomen edestakainen kääntäminen. Oppilaiden suomen kieli on aloittajan tasolla, joten kielen oppiminen toimii vieraan kielen oppimisen prosessina. Ryhmässä käytetään paljon toistoa. Tarkoituksemme on luoda pysyvä muistijälki, että kielen oppimisesta tulee kumulatiivista.

Finnish Course for adults

East London Finnish School offers a Finnish course for adults at beginners and intermediate levels.

The lessons will be based on ’Sun Suomi for Beginners’ text book, which includes a CD and a vocabulary booklet. Here’s the link to the website where you can order the book: https://ruslania.com/books/144047/sun-suomi-suomea-aloittelijoille-sisaltaa-cd-levyn-ja-suomi-englanti-sanaston?language=en&fref=gc

15 learners will be accepted on the course on a first come, first serve basis. The lessons will take place from 12pm-2pm on the same selected Saturdays as children’s lessons.


Syksystä 2017 alkaen Itä-Lontoon Suomi-koulu on tarjonnut suomen kielen kurssin myös aikuisille. Tunnit perustuvat ’Sun Suomi for Beginners’ oppikirjaan, johon sisaltyy myos CD ja sanastovihko. Kurssille otetaan 15 aikuista ilmoittautumisjärjestyksessä. Tunnit pidetään 12pm-2pm pienten lasten ryhmän jälkeen eli samoina päivinä kuin lasten tunnit.